ἁμαρτή

ἁμαρτή
Grammatical information: adv.
Meaning: `at the same time, together' (Il.).
Other forms: -ή Aristarchos, otherwise -ῆ, -ῃ̃, prob. wrongly.
Derivatives: ἁμαρτήδην (Schol. Φ 162, H.), prob. the `same' form as in Ν 584 ὁμαρτήδην (Wackernagel Hom. Unt. 70).
Origin: IE [Indo-European] [ ] Gr.
Etymology: Old instrumental (in -eh₁ \> -ή, which form also explains the accent) of a verbal adjective *ἅμαρτος `joined together, coming together' (ἅμα and ἀραρίσκω). From here prob. also ἁμαρτέω `meeting together', which is mostly written ὁμαρτέω (Il.), q.v. Bechtel Lex. s. v.
See also: ὅμηρος
Page in Frisk: 1,87

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αμαρτή — ἁμαρτῇ και ἁμαρτῆ ή ἁμαρτῆ επίρρ. (Α) τον ίδιο χρόνο, συγχρόνως, μαζί. [ΕΤΥΜΟΛ. Άχρηστος τ. οργανικής πτώσης τού επιθ. *ἅμαρτος με επιρρηματική χρήση. Με το επίθ. *ἅμαρτος συνδέεται επίσης και ο ρηματ. τ. ἀμαρτῶ. Η λ. άμαρτος θεωρείται σύνθετη… …   Dictionary of Greek

 • ἁμαρτῆ — together indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁμαρτή — ἁμαρτῆ together epic (indeclform adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁμαρτῇ — ἁμαρτέω attend pres subj mp 2nd sg ἁμαρτέω attend pres ind mp 2nd sg ἁμαρτέω attend pres subj act 3rd sg ἁμαρτῆ together indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁμάρτη — ἁ̱μάρτη , ἁμαρτέω attend imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἁμαρτέω attend pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) ἁμαρτέω attend imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁμάρτῃ — ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) aor subj mp 2nd sg ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁμαρτῆι — ἁμαρτῇ , ἁμαρτέω attend pres subj mp 2nd sg ἁμαρτῇ , ἁμαρτέω attend pres ind mp 2nd sg ἁμαρτῇ , ἁμαρτέω attend pres subj act 3rd sg ἁμαρτῇ , ἁμαρτῆ together indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁμάρτηι — ἁμάρτῃ , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) aor subj mp 2nd sg ἁμάρτῃ , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ομάριος — Ὁμάριος, ὁ (Α) προσωνυμία τού Διός. [ΕΤΥΜΟΛ. Η προσωνυμία Ὁμάριος αντιστοιχεί στον αρχαιότερο τ. Ἁμάριος, επίθ. τού Διός ως προστάτη τών συνεδριάσεων τής Αχαϊκής Ομοσπονδίας, που οι αρχαίοι ταύτιζαν με τον Ὁμαγύριο Δία. Τόσο η προσωνυμία Ἁμάριος… …   Dictionary of Greek

 • αμαρτήδην — ἁμαρτήδην επίρρ. (Μ) αμαρτή*. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἁμαρτῇ + παραγ. κατάλ. επίρρ. δην] …   Dictionary of Greek

 • ομαρτώ — ὁμαρτῶ, έω (Α) (ποιητ. τ.) 1. κάνω κάτι ταυτοχρόνως με κάποιον άλλο («ἐξ οἴκου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ ἄμφω», Ομ. Οδ.) 2. συνοδεύω, συμπορεύομαι, συμβαδίζω («ἐν νηΐ θοῇ ἤ πεζὸς ὁμαρτέων», Ομ. Ιλ.) 3. επιτίθεμαι μαζί με άλλον («ἀστακτὶ δὲ σὺν ταῑς… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.